Tilaathan joululahjat 16.12. mennessä jotta ehdimme toimittaa ne ennen joulua!

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Suomen Punainen Risti on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa yksityisyyttä ja luottamuksesi on meille tärkeää. Tältä sivulta löydät Verkkokaupan rekisteriselosteen ja lisätietoa järjestön tietosuojaperiaatteista ja -käytännöistä sivuilta www.punainenristi.fi/tietosuoja.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki
Y-tunnus: 0116988-7

Rekisteristä vastaava henkilö
Marianna Preller
puh. 020 701 2000
tietosuoja@redcross.fi

Rekisterin nimi
Suomen Punainen Risti / Verkkokauppa asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Punaisen Ristin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää Suomen Punaisen Ristin verkkokaupan asiakasrekisteriä. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys toiminnan toteuttamiseksi.

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

-Asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi
-Asiakaspalvelu
-Suoramarkkinointi
-Lähetyksien seuranta
-Tilastointi ja seuranta

Tietoja ei luovuteta Suomen Punaisen Ristin ulkopuolelle. Toimitustiedot annetaan tilauksen toimittavalle taholle eli joko Postille tai Matkahuollolle. Rekisteröityneiden henkilötietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä tilauksesta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Yksilöintitiedot:

-Asiakkaan etu- ja sukunimi
-Syntymäaika (Vain jäseniltä)
-Jäsennumero
-Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Palvelujen käyttötiedot: 

-Luvat ja suostumukset
-Suoramarkkinointi- ja tutkimuskiellot
-Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
-Ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
-Evästetiedot
-Lokitiedot
-Istuntotunnisteet
-IP-osoitteet
-Maksutapahtumat ja maksunvälitystiedot
-Asiakaspalaute

Punainen Risti säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti: 

1) Asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan
2)Asiakkaan tilatessa tuotteita
-Verkkokauppatilauksen kautta
-Asiakaspalvelun yhteydessä
-Sähköpostilla
3)Evästeet: 
-Punaisen Ristin sivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa, että internet-sivujen ylläpitäjä tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Näiden tietojen avulla Punainen Risti kykenee jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Niitä käytetään siihen tarkoitukseen, että Punainen Risti voi tarjota käyttäjille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli Punaisen Ristin sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Punaisen Ristin saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeiden käytön voi kieltää selaimen asetuksista. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin Punaisen Ristin ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle, joten Punainen Risti ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminto on poistettu käytöstä. Tämän selosteen lopussa on listattu sivuston käyttämät evästeet ja niiden vaikutus sivuston toimintaan.

Tietojen säännönmukainen luovutus
Tietoja ei luovuteta Suomen Punaisen Ristin ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisissa määrin, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi Komission hyväksymien mallilausekkeiden nojalla tai Yhdysvaltoihin vastaanottajille, jotka ovat sitoutuneet EU-US Privacy Shield -järjestelyyn. Tietoja siirretään seuraaviin Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin [Yhdysvallat].

Rekisterin suojauksen perusteet 

-Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot: Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään valvotuissa tiloissa.
-Sähköinen aineisto: Tietoja käsitellään tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantoihin ja tiedostoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne vapaaehtoiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

-Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
-Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä
-Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä
-Pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kun soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty
-Kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot
-Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen suostumuksen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli sähköpostiyhteydenotto ei ole mahdollinen, voidaan vaihtoehtoisesti yhteydenotto suorittaa kirjepostina, asiakaspalveluyhteydenottona tai henkilökohtaisena käyntinä Punaisen Ristin toimipisteessä. Punainen Risti toimittaa vastaukset rekisteröidyn Punaisella Ristillä tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Poikkeustapauksessa vastaus voidaan toimittaa Punaisen Ristin tiedossa olevaan postiosoitteeseen.

Evästelistaus

Alla olevassa taulukossa on listattu evästeet, joita verkkokauppa käyttää ja tiedot, joita evästeillä kerätään.

Evästeen nimi Evästeen kuvaus
FORM_KEY Tallentaa satunnaisesti luodun avaimen, jota käytetään väärennettyjen pyyntöjen estämiseen.
PHPSESSID Istuntosi ID serverillä.
GUEST-VIEW Mahdollistaa tilausten näkemisen ja muokkaamisen vieraskäyttäjänä.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Linkki ostoskori- ja katseluhistoriaasi, jos olet pyytänyt tätä tietoa.
STF Tietoa tuotteista, joista olet lähettänyt sähköpostia ystävillesi.
STORE Kaupan kieliversio, jonka olet valinnut.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Ilmaisee, onko asiakas antanut luvan evästeille.
MAGE-CACHE-SESSID Helpottaa sisällön tallentamista selaimen välimuistiin, jotta sivut latautuvat nopeammin.
MAGE-CACHE-STORAGE Helpottaa sisällön tallentamista selaimen välimuistiin, jotta sivut latautuvat nopeammin.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Helpottaa sisällön tallentamista selaimen välimuistiin, jotta sivut latautuvat nopeammin.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Helpottaa sisällön tallentamista selaimen välimuistiin, jotta sivut latautuvat nopeammin.
SECTION-DATA-IDS Helpottaa sisällön tallentamista selaimen välimuistiin, jotta sivut latautuvat nopeammin.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Helpottaa sisällön tallentamista selaimen välimuistiin, jotta sivut latautuvat nopeammin.
X-MAGENTO-VARY Helpottaa sisällön tallentamista välimuistiin serverille, jotta sivut latautuvat nopeammin.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Helpottaa sisällön kääntämistä eri kielille.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Helpottaa sisällön kääntämistä eri kielille.
Tuotteet
Toggle Nav