I Röda Kors butiken dina inköp gör gott

När du köper i Röda Kors butiken stödjer du samtidigt det humanitära arbetet som Finlands Röda Kors utför. Du är en länk i en kedja av hjälp där en ensam person får en vän, en ung person i en svår livssituation blir hjälpt, frivilliga inom första hjälpen tjänstgör vid evenemang och olycksoffer vid behov får skydd, mat och psykiskt stöd. Tusentals frivilliga i ständig beredskap möjliggör allt detta och mycket mer.

För vissa produkter går en del av intäkterna till katastroffonden eller till en särskild verksamhet i hemlandet (anges separat för produkten i fråga). Katastroffonden används för att hjälpa offer för naturkatastrofer och konflikter runt om i världen och plötsliga katastrofer i Finland.

Det är viktigt att du handlar i Röda Kors butiken - du ser till att Röda Korset är på plats när det behövs!

Produkter
Växla Nav